Hvordan jeg fant roen i naturen

Hvordan jeg fant roen i naturen

Naturen er vår største visdomsbok og helbreder. Moder Jord er fundamentet for eksistensen av alt liv.Uten naturen kan ikke liv eksistere på jorda. Det moderne mennesket har gradvis vendt seg bort fra naturens visdom. Når vi vandrer kontemplativt og oppmerksomt i...