Du kan lese et intervju om Else Karin fra magasinet Harmoni.

Intervju i Harmoni nr 6-2015