Jeg ønsker å bidra til:

  • Å gi mennesker healing for kropp og sinn.
  • Å hjelpe mennesker å ta vare på helsen og forebygge sykdom.
  • Å hjelpe mennesker å skape balanse i livet for å hindre skadelig stress og utbrenthet.
  • Å hjelpe mennesker å se og ta i bruk ressursene sine, slik at de gjør det som de passer best til og dermed lykkes og trives.
  • Å vise mennesker at de er unike og har svært mange muligheter for utvikling.
  • Å vise at alle mennesker er betydningsfulle.
  • Å gi mennesker redskaper som gjør at de kan ta ansvar for egne liv og egen helse.
  • Å lære mennesker hvordan kroppen, tankene og følelsene henger sammen.
  • Å vise at alle mennesker påvirker fellesskapet gjennom sine følelser, tanker og handlinger.