Reading

En reading er en kommunikasjon med sjelen din.

Reading er å bruke intuisjonen for å kommunisere det sjelen din ønsker å fortelle deg for at du skal se tingene klarere og fra et annet perspektiv. Under en reading leser jeg det sjelen din viser meg og formidler det til deg.

Svært ofte ”ser vi ikke skogen for bare trær”. Da kan det være godt å få litt perspektiv på tingene, få hjelp til å se hvorfor ting er blitt som de er og hvilke muligheter til forandringer som finnes.
Det kan være en spennende og positiv opplevelse når viktige ting i livet ditt kommer for en dag, ting som har vært skjult for deg.
En klarsynt reading kan gi deg et unikt innsyn i ditt liv akkurat nå, og bidra til å åpne opp for løsninger på aktuelle utfordringer.
Ved å belyse de utfordringene livet gi, kan du åpne for innsikt og forståelse av din egen livssituasjon. Du kan gjøre bevisste valg som gir mulighet for å endre livet i positiv retning.

Trenger du et puff for å komme videre, for å definere målene dine og for å jobbe med å nå målene dine?
Mange opplever å møte forskjellige situasjoner i livet med frykt, angst, maktesløshet, manglende glede og manglende entusiasme. Tanker som går i ring, stress, manglende vitalitet og manglende overskudd kan være effektive stoppere. Det kan hindre deg fra å se løsninger, begrense mulighetene for å fylle livet med glede, mening og kvalitet.

Ønsker du å få mer ut av livet, få tilgang til ditt potensial?

Ved å bevisstgjøre følelses- og tankemønstrene kan årsakene avdekkes, og du kan åpne for å oppdage ditt virkelige potensial, din egen sannhet, dine ressurser og din kreativitet.
Du kan få muligheten til å se deg selv som et helt menneske. Ved å bli lest kan du forstå de problemer, dypere omstendigheter og illusjoner du lever med. Du kan lære deg å forstå dybden i situasjoner og hendelser som oppstår i livet ditt.
Jeg verken spår fremtiden eller forteller deg hvordan du skal leve. Jeg hjelper deg til å se mulighetene i livet ditt, da kan du selv finne dine egen unike vei.

Trenger du hjelp for å finne løsninger og se dine muligheter?
Reading er også effektivt for å hjelpe deg å løse opp i det du sitter fast i. Det kan være stress og andres uønskede påvirkning som tapper deg for energi og overskudd.
Kanskje trenger du hjelp til å åpne deg opp for å få inn det du ønsker i livet ditt når det gjelder økonomi, jobb, familie, venner eller andre ting du ønsker endringer på.

Reading er en effektiv måte å finne ut hvorfor tingene er slik de er akkurat nå.
En klarsynt reading tar utgangspunkt i livet her og nå. Med dette utgangspunktet er det mulig å belyse livstemaer som berører deg, gjennom å se på hvordan og hvorfor de har oppstått. I denne prosessen kan informasjonen finnes i tidligere opplevelser og erfaringer i dette livet, men også i tidligere liv. Du får mulighet til å oppleve innsikt, forståelse og forløsning, noe som gir deg andre valg og muligheter.
På en trygg og god måte, med nøytralitet og respekt, hjelper jeg deg å komme i kontakt med din egen sannhet, forståelse og løsning. Informasjonen hjelper deg til å bli klar over hva du ikke lenger har behov for, samt hva du ønsker å bevare og forsterke, Jeg hjelper deg å gi slipp på stress, bearbeidet materiale og negative bindinger, slik at du kommer i kontakt med dine indre kvaliteter og ressurser og kan skape livet slik du vil ha det

Lurer du på hvorfor ting gjentar seg?

Gamle mønster sitter igjen som sannheter i livet vårt, der vi handler etter hva vi erfarer og forventer å få det vi alltid har fått. Vi blir da et offer i eget liv og navigerer ut fra tidligere erfaringer. Hvis du en gang har blitt sveket av et annet menneske, vil dette såret kanskje føre til at du ikke stoler på andre mennesker, selv om disse situasjonene ikke har noe med hverandre å gjøre.

Reading gir oss blant annet svar på hva som henger igjen av blokkeringer og ubearbeidede sår fra fortiden. Ved bevisstgjøring kan vi helbrede disse sårene og frigjøre kroppen fra negativt stress.

Livets skole
Under en reading kan du bli bevisst din egen informasjon på en slik måte at du forstår hvordan du som menneske fungerer. Gevinsten av dette er at du lettere kan gjøre valg som gagner deg. Vi har alle temaer vi skal lære for å utvikle oss som menneske. For å løse opp det du henger fast i, må du finne ut hva du trenger her og nå. Gamle mønstre kan så fjernes ved å trene inn nye. Så kan du gå videre og skape din fremtid, slik du ønsker å ha det.

«A loving atmosphere in your home is the foundation for your life”

Kort om Reading

Reading er en spennende terapiform som kommer fra Berkeley University i USA.

Reading er en klarsynt avlesning av energiene rundt deg hvor all informasjon om deg er lagret.

Sagt på en annen måte: Under en reading gir du meg tilgang til å lese av noen filer fra minnekortet som inneholder alt om deg.

 

 

 

Vanlige utsagn etter en readingtime:

 

-”Reading er spennende”
-”Ser ting fra en annen vinkel”
-”Ser ting klarere”
-”Får åpnet øynene for mine indre sannheter”
-”Valgsituasjoner blir enklere å håndtere”
-”Blir mer oppmerksom på ting som jeg egentlig vet innerst inne”
-”Får fokus på negative ting i livet som jeg ikke tør å vedkjenne meg