Stressmestring –  Hvordan ta vare på deg selv i en travel hverdag

Kjenner du deg igjen i noen av disse utsagnene:

 

  • Er du trøtt og sliten eller stresset?
  • Har du vond nakke, stive skuldre?
  • Har du behov for fred og ro?
  • Harmoni og balanse?
  • Behov for å ta vare på deg selv?
  • Overskudd og energi?
  • Fylle på batteriene?

Svært mange mennesker i dag har store utfordringer med å takle hverdagens kav og mas. Livet krever så utrolig mye av oss. Vi blir overlesset av informasjon og tilbud og det er svært mange avgjørelser som skal tas og ting vi må ta stilling til.

Forventingspresset fra samfunnet, jobben, familie, venner osv. og jakten på det vellykkede livet sliter oss totalt ut.

Vi er også omringet av støy, stråling og miljøforurensning som også tapper kroppen vår for energi.

Den ansame

 

Han har ikkje stund til å stogge.

Og ikkje tid til å sjå.

Mennesker som han møter.

Dei ansar han aldri på.

 

Mangt har han å rekke over.

Det gjeld um å fara fort.

Mykje var det å gjera.

Det auka dess meir han fekk gjort.

 

Så lid han til endes på dagen.

Han står der, studd over stav.

Og spør: kva livet har gjeve.

Og kvar er det vorte av?

 

Slik jaga han gjennom livet.

Utan å få det fatt.

Ei glede sprang etter på vegen.

Men nådde han aldri att.

Jan-Magnus Bruheim